Ster.nl

alles over adverteren

Welovereclame

je favoriete reclames

Ster extra

een wereld vol extra's

Adverteren op internet

hh-07440217

De kracht van online adverteren

•    Hoge impact
•    Na televisie meest audiovisuele medium
•    Selectief naar doelgroep
•    Interactie mogelijk tussen zender en ontvanger
•    Volledige accountability
•    Snel inzetbaar
•    Lage productiekosten

Meer weten waarom je online moet adverteren? Klik hier voor meer onderbouwing en interessante onderzoeken.

Lees verder

Inkoopmogelijkheden

Online adverteren binnen het Ster-netwerk kan op twee manieren: via display en via online video.

Lees verder

Adverteren rondom evenementen

De zenders van de publieke omroep besteden veel aandacht aan diverse evenementen. Van sport tot muziek, van royalty tot festivals. De publieke omroep bereikt zowel brede als smalle doelgroepen. Adverteer bij Ster en zorg dat je aanwezig bent bij alle belangrijke evenementen!

Lees verder
Sanidrome

Cases

Wil je weten over de mogelijkheden van online adverteren bij Ster? Bekijk de diverse cases van adverteerders die bij Ster online hebben geadverteerd.

Meer cases?