Ster.nl

alles over adverteren

Welovereclame

je favoriete reclames

Ster extra

een wereld vol extra's

online adverteren

Online reclame

Het online portfolio van de publieke omroep biedt je een kwalitatief, divers en breed bereik en levert je interactie en impact. Wil je jouw commercial of uiting online inzetten? Kies dan voor Ster. Wij staan garant voor kwaliteit en uniek bereik.

De kracht van online adverteren

  • Hoge impact
  • Na televisie meest audiovisuele medium
  • Selectief naar doelgroep
  • Interactie mogelijk tussen zender en ontvanger
  • Volledige accountability
  • Snel inzetbaar
  • Lage productiekosten


Meer weten waarom je online moet adverteren? Klik hieronder voor onze interessante insights en onderzoeken.

Lees verder

Inkoopmogelijkheden online

Het online aanbod van Ster bestaat uit:

I. video advertising  
II. display advertising