Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de NPO
Gratis media-advies

Reclame is gebonden aan wetgeving. Ster moet zich houden aan regels die zijn opgesteld door het Commissariaat van de Media. Deze regels staan in de Mediawet. Daarnaast speelt de Reclame Code Commissie een belangrijke rol. Als iemand een klacht heeft over een reclame-uiting, dan bepaalt de Reclame Code Commissie of deze in strijd is met de Nederlandse Reclame Code.

Commissariaat van de Media
Tegelijk met de invoering van de Mediawet (1 januari 1988) is het Commissariaat van de Media opgericht. Als zelfstandig bestuursorgaan staat het Commissariaat van de Media tussen politiek en de omroepen in. Lees meer over het Commissariaat van de Media.

Mediawet
In de Mediawet staan bepalingen voor de publieke omroep en de commerciële omroepen. De Mediawet bevat ook regels voor het uitzenden van programma’s via de kabel en de ether. Daarnaast beschrijft de Mediawet de financiering van de publieke omroep.

Voorschriften waar Ster volgens de Mediawet o.a. aan moet voldoen zijn:

 • De zendtijd van Ster per dag op een zender mag niet meer zijn dan vijftien procent van het totaal van de zendtijd op de zender.
 • De zendtijd mag per klokuur niet meer zijn dan twaalf minuten.
 • Op zondagen mogen de uitzendingen van Ster niet onmiddellijk voorafgaan aan of aansluiten op programma’s van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard. Dit mag wel wanneer de omroep daartegen geen bedenkingen heeft ingebracht.
 • De minimumduur van een uitzending van Ster op televisie is één minuut per blok.

Lees meer over de Mediawet.

Hoe dien je een klacht in tegen een reclame?
Je kunt een klacht schriftelijk indienen bij de Reclame Code Commissie. Daarbij moet je aangeven:

 • Om welke reclame het gaat
 • Waarom de uiting in strijd is met de Nederlandse Reclame Code
 • In welk medium/welke media de reclame is opgenomen
 • Wat de uiting betreft is het volgende van belang:
  • Als de klacht een reclame op een internetsite betreft, dien je de pagina('s) waartegen je bezwaar maakt in het bezit van de Commissie te stellen. Geef per pagina aan tegen welke zinsnede(n) je bezwaar zich richt.
  • Als de klacht een radio- of tv-commercial betreft, omschrijf de reclame dan zo duidelijk mogelijk. Dan kan de Commissie deze opvragen bij de betreffende zender.

Ga naar de website van de Reclame Code Commissie.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem gerust contact met ons op!