Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de publieke omroep
Gratis media-advies

Op 1 februari 2023 zijn de eerste resultaten van het volledig vernieuwde luisteronderzoek openbaar gemaakt. Het NMO geeft aan dat hiermee een lang gekoesterde wens van alle betrokkenen – adverteerders, mediabureaus en publishers – in vervulling gaat.

De eerste publicatie die is vrijgegeven, bevat de luistercijfers vanaf week 1 tot en met week 4 van 2023. In het vervolg zal elke woensdag een nieuwe dataset worden uitgeleverd met de luistercijfers van de voorgaande meetweek. Voorheen hielden leden van een onderzoekspanel zelf bij naar welke zenders ze hadden geluisterd en hoe lang. Hier werd elke maand een rapportage over gedeeld.

Nieuwe meetmethode

In het vernieuwde luisteronderzoek worden de cijfers gemeten met de MediaCell+ app van onderzoeksbureau Ipsos. Deze registreert – elektronisch – aan de hand van audiomatching welke zender ‘aan’ staat. Daarnaast kan watermarking (een onhoorbare code in het audiosignaal) worden ingezet om vast te stellen via welk platform wordt geluisterd, zoals FM, DAB+ of internet. De metingen vinden plaats in het nieuwe Multimedia Panel. Dit panel bestaat uit meer dan 3.100 panelleden en is representatief voor de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder. Er nemen 87 zenders deel aan het nieuwe NMO Luisteronderzoek

Meer mogelijkheden voor campagnes

De nieuwe methode levert veel uitgebreidere en fijnmazigere luisterdata, en biedt meer mogelijkheden voor het (strategisch) plannen van reclamecampagnes op radio. De nieuwe methode meet en rapporteert op minuutniveau en er worden veel meer lineaire zenders gemeten, inclusief themazenders. Hierdoor wordt het mogelijk om beter inzicht te krijgen in events en acties op radio. Daarnaast krijgt de markt veel sneller toegang tot de data. Dit maakt het mogelijk om radiocampagnes te optimaliseren gedurende de looptijd.

Luistergedrag niet veranderd

Door de nieuwe meetmethode verandert de definitie van radio luisteren van ‘geluisterd volgens de respondent’ naar ‘technisch hoorbaar voor de meter’. De nieuwe, passieve meting van het luistergedrag levert dan ook andere cijfers op. Hoewel het nieuwe luisteronderzoek andere cijfers rapporteert, is het luistergedrag van consumenten niet daadwerkelijk veranderd. Het luistergedrag wordt alleen anders gemeten. Eenzelfde audiocampagne heeft nog steeds dezelfde impact en effect als voorheen.

Over het NMO/NLO

Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) is een initiatief van de organisaties voor mediabereiksonderzoek in Nederland: Stichting KijkOnderzoek (SKO), Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO), Stichting Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) en de Verenigde Internet Exploitanten (VINEX). Via deze organisaties zijn alle grote Nederlandse media-exploitanten en omroepen betrokken, alsmede de bond van adverteerders (bvA) en het Platform Media Adviesbureaus (PMA). 

Onder de vlag van NMO wordt het bereik van televisie, radio, print en online gemeten en zal het op termijn de huidige standaarden vervangen. Elk afzonderlijk bereiksonderzoek wordt daarbij vernieuwd en sterk verbeterd en zal het cross-mediale karakter van mediaconsumptie verder worden doorgevoerd. 

NMO wordt uitgevoerd door de marktonderzoeksbureaus Kantar en Ipsos.

Lees meer over NMO / NLO

NMO introduceert transitie-indexen voor nieuw luisteronderzoek

Transitie-index Radio