Op deze pagina vind je onze openbare documenten, waaronder ons jaarverslag, het register Financiële belangen en beleggingen, het register Nevenfuncties van de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht en het register Geschenken .

jaarverslag

In het jaarverslag is de jaarrekening van Ster en de verantwoording daarvan te vinden. Ons meest recente jaarverslag is te vinden op deze pagina

Register Financiële belangen en beleggingen

De Governancecode van de Publieke Omroep stelt dat er een openbaar register moet zijn waarin de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur van Ster beleggingen of financiële belangen van henzelf of van hun partner bekendmaken. Hierbij gaat het om beleggingen of financiële belangen in sectorgerelateerde ondernemingen of in bedrijven waarmee Ster een zakelijke verhouding heeft. Hiervan zijn geen meldingen.

Register Nevenfuncties

Bestuur

De heer F. Volmer

 • Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
  • Screenforce, voorzitter Bestuur (onbezoldigd)
  • SKO, lid Bestuur (onbezoldigd)
  • RAB, lid Bestuur (onbezoldigd)
 • Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
  • Heilige boontjes, lid Bestuur (onbezoldigd) - beëindigd per 1 januari 2021
  • WPG Uitgevers, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd) en lid Audit Committee (bezoldigd)

Raad van Toezicht

De heer H.N. Hagoort

 • Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
  • Hogeschool Windesheim, voorzitter College van Bestuur (bezoldigd)
  • Groene Hart Ziekenhuis, lid Raad van Toezicht (bezoldigd)
  • Vereniging Hogescholen, lid Bestuur (onbezoldigd)
  • Studielink, lid Bestuur (onbezoldigd)
  • Stichting Windesheim Sportaccommodaties, lid Bestuur (onbezoldigd)
  • Huis Algemeen Nut Studenten, lid Bestuur (onbezoldigd)

Mevrouw P.E.C. Ancion-Kors

 • Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
  • PAK Advies, eigenaar
  • Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies, voorzitter Bestuur (bezoldigd)
  • College van Beroep Gedragscode Medische Hulpmiddelen van de Stichting GMH, lid Bestuur (bezoldigd)

De heer W. Bontes

 • Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
  • Louwman Group, Chief Financial Officer (bezoldigd)
  • Koninklijke Jaarbeurs NV, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
  • Arbitragecommissie OV-Chipkaart, voorzitter (bezoldigd)

De heer A.E. Levi

 • Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
  • Hoogvliet, lid Raad van Commissarissen (bezoldigd)
  • Griffon (moedermaatschappij Boerenbond/Petsplace), lid van Raad van Commissarissen (bezoldigd)
  • KNGF (Golfbond), lid Hoofdbestuur (onbezoldigd)
  • Stichting Hethuis, penningmeester (onbezoldigd)
  • Plan (per 1 april), lid Bestuur (onbezoldigd)
  • Effie Jury, voorzitter (onbezoldigd)

Mevrouw A. Schrijver

 • Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
  • De Volksbank, Chief HR Officer (bezoldigd)

ROOSTER VAN AFTREDEN

RvT-functie Naam Datum benoeming Datum aftreden of herbenoeming1
Voorzitter H.N. Hagoort 1 maart 2021 28 februari 2025
Vicevoorzitter P.E.C. Ancion-Kors 1 maart 2021 28 februari 2025
Lid A.E. Levi 1 maart 2021 28 februari 2025
Lid A. Schrijver 1 maart 2021 28 februari 2025
Lid W. Bontes 1 maart 2021 28 februari 2025
Bestuursfunctie Naam Datum benoeming Datum aftreden of herbenoeming
Voorzitter F. Volmer 1 maart 2021 (interim) n.t.b.

1Vanwege een wijziging in de Mediawet is de governance van Ster per 1 maart 2021 gewijzigd in een RvT-model. Aangezien de leden van de nieuwe RvT op dezelfde datum zijn gestart zullen zij op basis van het huidige rooster van aftreden gelijktijdig aftreden of worden herbenoemd. Om te voorkomen dat te veel leden van de RvT in februari 2025 – zonder dat er vervanging is geregeld – gelijktijdig aftreden, zal de RvT in de zomer van 2024 bespreken welke leden zich beschikbaar zullen stellen voor herbenoeming. Voor eventuele aftredende leden zal tijdig vervanging worden gezocht, zodat de continuïteit in de samenstelling van de RvT gewaarborgd blijft.

Register Geschenken

2020

Ontvangen door de afdeling marketing & communicatie

NPO Tickets Zapp Awards Relatiegeschenk
NPO 4 tickets voor het Checkpoint Theater (Zapp) Relatiegeschenk
Op uitnodiging van Ruigrok NetPanel Dagticket Nima Marketing Relatiegeschenk
Op uitnodiging van Ruigrok NetPanel Ticket Marketing Insights Event Relatiegeschenk

Meer over Ster

Jaarverslag

De plek voor nieuws, kennis en discussie over het transparante beleid van Ster

Veelgestelde vragen