Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de publieke omroep
Gratis media-advies

Op deze pagina vind je onze openbare documenten, waaronder ons jaarverslag, het register Financiële belangen en beleggingen, het register Nevenfuncties van de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht en het register Geschenken .

jaarverslag

In het jaarverslag is de jaarrekening van Ster en de verantwoording daarvan te vinden. Ons meest recente jaarverslag is te vinden op deze pagina

Register Financiële belangen en beleggingen

De Governancecode van de Publieke Omroep stelt dat er een openbaar register moet zijn waarin de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur van Ster beleggingen of financiële belangen van henzelf of van hun partner bekendmaken. Hierbij gaat het om beleggingen of financiële belangen in sectorgerelateerde ondernemingen of in bedrijven waarmee Ster een zakelijke verhouding heeft. Hiervan zijn geen meldingen.

Register Nevenfuncties

nevenfuncties Bestuur

 

uit hoofde van de functie

niet uit hoofde van de functie

De heer F. Volmer Screenforce, lid bestuur (onbezoldigd)

SKO, lid bestuur (onbezoldigd, tot 1 januari 2024)
WPG Uitgevers, lid raad van commissarissen (bezoldigd) en lid auditcommittee (bezoldigd)

Stichting VLTV en Tennisvereniging, voorzitter (onbezoldigd, per 1 februari 2023) Procardio, Lid Raad van Advies (bezoldigd, per 1 februari 2024)
Mevrouw C. Berkhout Lid pensioenraad werkgeverszijde (onbezoldigd, per november 2022 Niet van toepassing

nevenfuncties Raad van Toezicht

 

Niet uit hoofde van de functie

De heer H.N. Hagoort Hoofdfunctie: VO-raad, voorzitter (bezoldigd)

Nevenfunctie:
 • Groene Hart Ziekenhuis, voorzitter raad van toezicht (bezoldigd)
Mevrouw P.E.C. Ancion-Kors Hoofdfunctie: PAK Advies, eigenaar

Nevenfunctie:
 • Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), lid college van beroep (bezoldigd)
 • EMCC Global (Brussel), voorzitter commissie van beroep inzake Global Code of Ethics (bezoldigd)
De heer W. Bontes (tot en met november 2023) Hoofdfunctie: Louwman Group, Chief Financial Officer (bezoldigd)

Nevenfuncties:
 • Wereldhave, lid raad van commissarissen (bezoldigd, per april 2023)
 • Van Nieuwpoort Groep, lid raad van commissarissen (bezoldigd)
 • Bergman Medical Care, lid raad van commissarissen (bezoldigd) 
 • Koninklijke Jaarbeurs, lid raad van commissarissen (bezoldigd)
De heer A.E. Levi Hoofdfunctie: Heelal, Directeur / eigenaar

Nevenfuncties:
 • Holland Casino, lid raad van commissarissen (bezoldigd, per september 2023)
 • Amantia Stichting, voorzitter stichting (onbezoldigd)
 • Quooker, lid raad van commissarissen (bezoldigd)
 • Hoogvliet, lid raad van commissarissen (bezoldigd)
 • Griffon Holding, lid raad van commissarissen (bezoldigd)
 • Scoupy, lid raad van toezicht (onbezoldigd)
 • Plan International Nederland, lid raad van toezicht (onbezoldigd)
 • KNGF (Koninklijke Nederlandse Golf Federatie), lid hoofdbestuur (onbezoldigd, tot medio november 2023)
 • Effie Jury, voorzitter (onbezoldigd)
Mevrouw A. Schrijver Hoofdfunctie: Radboudumc, Director Human Resources (bezoldigd)
Mevrouw I.H. Tigchelaar (per december 2023) Hoofdfunctie: Dijklander Ziekenhuis, Manager Financiën en zorgadministratie (bezoldigd)

Nevenfunctie:
 • Stedelijk Museum Schiedam, lid raad van toezicht (onbezoldigd)

ROOSTER VAN AFTREDEN

RvT-functie Naam Datum benoeming Datum aftreden of herbenoeming1
Voorzitter H.N. Hagoort 1 maart 2021 28 februari 2025
Vicevoorzitter P.E.C. Ancion-Kors 1 maart 2021 28 februari 2025
Lid W. Bontes 1 maart 2021 30 november 2023
Lid A.E. Levi 1 maart 2021 28 februari 2025
Lid A. Schrijver 1 maart 2021 28 februari 2025
Lid I.H. Tigchelaar 1 december 2023 30 november 2027
Bestuursfunctie Naam Datum benoeming Datum aftreden of herbenoeming
Algemeen directeur F. Volmer 1 maart 2021  28 februari 2026
Financieel directeur C. Berkhout 1 november 2021 30 oktober 2026

1Vanwege een wijziging in de Mediawet is de governance van Ster per 1 maart 2021 gewijzigd in een RvT-model. Aangezien de leden van de nieuwe RvT op dezelfde datum zijn gestart zullen zij op basis van het huidige rooster van aftreden gelijktijdig aftreden of worden herbenoemd. Om te voorkomen dat te veel leden van de RvT in februari 2025 – zonder dat er vervanging is geregeld – gelijktijdig aftreden, zal de RvT in de zomer van 2024 bespreken welke leden zich beschikbaar zullen stellen voor herbenoeming. Voor eventuele aftredende leden zal tijdig vervanging worden gezocht, zodat de continuïteit in de samenstelling van de RvT gewaarborgd blijft.

Register Geschenken

2022

Ontvangen door het bestuur

Van Voor Type
Big Improvement Day 2 kaarten voor Maestro Jules in het Concertgebouw in Amsterdam (€ 70,-) Relatiegeschenk
Nederlandse Loterij 1 kaart voor KNVB Bekerfinale in de Kuip in Rotterdam Relatiegeschenk
Pinnacle/Media Park Management 2 keer entree voor de Grand Prix in Zandvoort Relatiegeschenk

Ontvangen door de afdeling sales

Van Voor Type
Nederlandse Loterij 1 kaart voor KNVB Bekerfinale in de Kuip in Rotterdam Relatiegeschenk

2021

Ontvangen door de afdeling sales

Van Voor Type
Relatie 2 tickets voor '14 de Musical' (€ 155,-) Relatiegeschenk

2020

Ontvangen door de afdeling marketing & communicatie

Van Voor Type
NPO Tickets Zapp Awards Relatiegeschenk
NPO 4 tickets voor het Checkpoint Theater (Zapp) Relatiegeschenk
Op uitnodiging van Ruigrok NetPanel Dagticket Nima Marketing Relatiegeschenk
Op uitnodiging van Ruigrok NetPanel Ticket Marketing Insights Event Relatiegeschenk

Meer over Ster

Jaarverslag

Veelgestelde vragen