Al jaren staan we voor kwaliteit
Al vanaf de eerste reclameblokken is de opdracht van de minister van OCW aan Ster om de reclameruimte rondom de programma’s van de publieke omroep zo goed mogelijk te verkopen. De wereld is sindsdien enorm veranderd, maar die opdracht staat nog steeds: we zijn en blijven daar waar de publieke omroep is: op tv, radio en online.

 

Missie
De kwaliteit van de programmering van de publieke omroep en het daarmee bewerkstelligde bereik en impact, stelt Ster in staat een relatief hoge opbrengst te genereren en zich in de markt op te stellen als een betrouwbare, toegankelijke en toonaangevende partner. Daarmee helpen wij adverteerders hun doelstellingen te verwezenlijken én leveren we een bijdrage aan de missie van de publieke omroep om Nederland te informeren, inspireren en amuseren.Visie
Zolang politiek en samenleving de inkomsten vanuit de markt van adverteerders als een belangrijke component van de financiering van de publieke omroep zien, zal Ster de reclamemogelijkheden binnen de publieke omroep zo goed mogelijk verkopen. Ster volgt de omroepen met exploitatiemodellen bij alle keuzes voor kanalen en devices. Daarbij streven we samen naar een juiste dosering van reclameminuten, zodat we een optimale opbrengst kunnen realiseren zonder de aandacht van het publiek te verliezen.


Kort gezegd: wij kunnen aan onze opdracht en missie voldoen door adverteerders zo goed mogelijk te helpen hun doelen te bereiken.

We geloven in reclame
Bij Ster geloven we in de kracht van reclame. Een goede commerciële boodschap, rondom de juiste programmering, bereikt diegene die je voor ogen hebt en boekt het gewenste resultaat. Dit weten we omdat we decennia aan uniek onderzoek in huis hebben naar het kijk- en luistergedrag van Nederlanders en naar reclame-effecten.

Dankzij de diverse kwaliteitsprogramma’s van de publieke omroep bieden we adverteerders bereik op maat. Ster versterkt zo elke campagne met inzichten, kennis, kwaliteit en bereik.

We zoeken naar maximale mogelijkheden
De programma’s van de publieke omroep worden goed bekeken en beluisterd, krijgen een hoge waardering en trekken een breed maar tegelijkertijd ook smal publiek. En dat biedt mogelijkheden voor elke adverteerder, groot en klein. Wij zoeken - binnen de grenzen van de mediawet - naar nieuwe, verrassende en heldere communicatiekansen voor adverteerders.

Met een team van 90 enthousiaste collega’s denken we dagelijks mee met adverteerder en mediabureau; we adviseren, bieden inzicht, inspireren en nemen onze klanten mee in nieuwe ontwikkelingen. Om zo iedere dag een beter resultaat neer te zetten!

Organisatie
Ster is een stichting met een bestuur en een directie. Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden en twee waarnemers namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Drie bestuursleden nemen zitting op voordracht van de NPO en twee bestuursleden zijn onafhankelijk waarvan er één de voorzitter is.

Bestuursleden
de heer L.W.L. de Bruijn (voorzitter)
de heer P.J. Alberdingk Thijm
mevrouw S.J. Rijxman
de heer J. Slagter

Waarnemers namens OCW
de heer W.C. Heemskerk
mevrouw A.M.C. van Rijn

Frank Volmer is de algemeen directeur van Ster, Carla Berkhout is financieel directeur. Bij Ster werken circa 85 medewerkers.