Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de publieke omroep
Gratis media-advies

Stichting Etherreclame (‘Ster’) verzamelt persoonsgegevens van haar klanten, geïnteresseerden en prospects. In dit Ster Privacystatement legt Ster onder andere uit hoe jouw persoonsgegevens door Ster worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is en wat je kunt doen om je rechten uit te oefenen of om vragen te stellen over je privacy.

Dit Privacystatement is gedeeltelijk gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de ‘AVG’). Daarom zul je af en toe wat juridische teksten in deze privacyverklaring tegenkomen.

Wie is verantwoordelijk?

Ster is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zoals beschreven in dit privacystatement. Ster is gevestigd aan Joop van den Endeplein 1, 1217 WJ Hilversum. Voor vragen over privacy of gegevensbescherming kunt u Ster bereiken via 035-6725500 en privacy@ster.nl.

Jouw rechten

Onder de AVG heb je verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Deze leggen wij je graag uit.

Inzage: Je hebt het recht om een kopie van je persoonsgegevens te vragen die door of namens Ster worden verwerkt. Ook andere details over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de bewaartermijn (of de criteria om de bewaartermijn te bepalen) en eventuele categorieën van derde ontvangers, zoals (externe) bedrijven die met Ster samenwerken. Algemene informatie kun je ook altijd vinden in dit Privacystatement.

Rectificatie: Als jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet verwerkt zijn in overeenstemming met de AVG, heb je het recht om jouw persoonsgegevens door Ster te laten rectificeren of aanvullen.

Beperking: je kunt de verwerking van jouw persoonsgegevens ook door Ster laten beperken (wij mogen je gegevens dan voor een bepaalde periode of voor een bepaald gedeelte niet gebruiken), bijvoorbeeld tijdens de periode dat wij de rectificatie van jouw persoonsgegevens controleren.

Verwijdering van persoonsgegevens: Je kunt jouw persoonsgegevens door Ster laten verwijderen, tenzij Ster een gegronde reden heeft om je persoonsgegevens te houden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je een zakelijke relatie met Ster onderhoudt en we jouw contactgegevens daarvoor nodig hebben.

Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op jouw verzoek verstrekt Ster een gestructureerde, gangbare kopie van de door jouw geleverde persoonsgegevens, die geschikt is om digitaal te worden gebruikt. Je hebt het recht om die persoonsgegevens ongehinderd door Ster te laten overdragen aan een derde partij.

Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ster. Indien je bezwaar gaat over het gebruik van persoonsgegevens door Ster voor direct marketing doeleinden, zal Ster altijd aan dit verzoek voldoen. In andere gevallen kan Ster je verzoeken om hiervoor redenen op te geven die specifiek met jouw situatie verband houden. Die zullen wij dan afwegen tegen de belangen van Ster bij het verwerken van jouw gegevens.

Je kunt bovenstaande rechten uitoefenen via 035-6725500 en privacy@ster.nl.

Als je het idee hebt dat Ster niet voldoet aan de wet of niet netjes omgaat met jouw persoonsgegevens, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse toezichthouder met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

In het geval je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je deze toestemming op elk moment intrekken. Ster zal de verwerkingen waarvoor je toestemming had gegeven vanaf het moment van de intrekking staken. De verwerkingen van je persoonsgegevens die Ster verrichtte vóór het moment van de intrekking, worden niet juridisch aangetast door het intrekken van de toestemming.

 

Doorgifte van jouw persoonsgegevens aan derden

Voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens schakelt Ster derde partijen in om haar daarbij te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn hosting providers die bestanden met persoonsgegevens hosten, evenementenbureaus en onderzoeksbureaus. Ster zorgt ervoor dat met deze partijen zogenaamde verwerkersovereenkomsten zijn gesloten waarin deze partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen en hier volgens de wet mee om te gaan.

__________________________________________________________________________________

Algemene gegevensverwerking van zakelijke relaties van Ster

Als je werkzaam bent bij een zakelijke relatie van Ster (zoals een adverteerder, mediabureau, persbureau, leverancier, adviseur of onderzoeksbureau), dan krijgt Ster jouw zakelijke contactgegevens zoals naam, functieomschrijving en zakelijk post- en e-mailadres.

Ster gebruikt deze gegevens voor haar zakelijke doeleinden, zoals communiceren over een campagne of het versturen van facturen.

Ster gebruikt jouw zakelijke e-mailadres en postadres ook om je op de hoogte houden van activiteiten van Ster en om je uit te nodigen voor evenementen. Als je dit niet wilt, kunt je dit via de contactgegevens/uitschrijfmogelijkheden in de mailing aangeven.

Wanneer je deelneemt aan een evenement van Ster, verzamelt Ster jouw persoonsgegevens die voor dat specifieke evenement nodig zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om je kledingmaat (als je aan een sportevenement meedoet waarvoor wij kleding verstrekken) of eventuele dieetwensen.

Als je een zakelijke relatie met Ster hebt, bewaart Ster deze persoonsgegevens zolang de relatie bestaat en tot 24 maanden daarna. Je contactgegevens voor de mailings van Ster bewaart Ster tot je jezelf uitschrijft van deze mailing.

 

Gegevensverwerking via de Ster Klantportal

De persoonsgegevens die Ster verzamelt

Via de website www.ster.nl kun je jezelf registreren bij de Ster Klantportal. Ster vraagt hiervoor je naam, telefoonnummer, zakelijk e-mailadres en gebruikersnaam.

Waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt

  • Ster gebruikt je persoonsgegevens om je via een persoonlijk gebruikersaccount de functionaliteiten van de klantportal aan te bieden.
  • Ster gebruikt je persoonsgegevens om je relevante diensten en informatie aan te bieden via de klantportal, zoals campagne-/prijsinformatie en facturen.
  • Ster gebruikt je persoonsgegevens om de via de klantportal beschikbaar gestelde services te verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door vast te leggen op welke momenten de gebruiker kennis heeft genomen van de informatie in de klantportal en door statistieken over de frequentie en aard van het gebruik van de klantportal bij te houden en te analyseren.
  • Ster gebruikt je persoonsgegevens om per e-mail informatie over de voor jou relevante diensten en inkoopmogelijkheden te versturen, bijvoorbeeld door het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief of uitnodigingen voor relatie-evenementen. Je kunt je hiervoor op elk moment via het persoonlijke dashboard in de klantportal of per e-mail (klantportal@ster.nl) aan- of afmelden.

 

Bewaartermijn van je persoonsgegevens

Ster bewaart de persoonsgegevens van je account zolang het account gebruikt wordt. Wanneer je het gebruiksaccount wist, duurt het ongeveer drie dagen voordat ook je persoonsgegevens uit de klantportal door Ster zijn verwijderd.

__________________________________________________________________________________

Gegevensverwerking via Ster Gouden Loeki

Als je een stem uitbrengt voor de Ster Gouden Loeki-verkiezing vragen we naar een e-mailadres. Het e-mailadres wordt gebruikt om je stem te bevestigen, de uitslag betrouwbaar vast te stellen en om stemmers op de hoogte te houden van de uitslag.

Ster verwijdert na de verkiezing de e-mailadressen van deelnemers die hebben gestemd tijdens de Ster Gouden Loeki-verkiezing, tenzij je (expliciet) hebt aangegeven dat Ster je mag herinneren aan het eerstvolgende Ster Gouden Loeki-evenement. In laatstgenoemde geval verwijderen we je e-mailadres na afloop van de volgende verkiezingen.

__________________________________________________________________________________

Gegevensverwerking via AdMeasure

Als je een commercialtest wilt laten uitvoeren via Ster, dan kun je de commercial hiervoor aanmelden op admeasure.ster.nl. Wij vragen dan om een naam, e-mailadres en telefoonnummer van een contactpersoon, zodat wij de resultaten van deze test kunnen terugkoppelen. Na bespreking van de testresultaten bewaren we het aanmeldformulier met daarop jouw contactgegevens nog twee maanden om eventuele vragen te kunnen beantwoorden. Daarna wordt het aanmeldformulier met jouw gegevens verwijderd.

__________________________________________________________________________________

Gegevensverwerking via downloaden whitepaper

De persoonsgegevens die Ster verzamelt

Via www.ster.nl kan je whitepapers downloaden. Ster vraagt hiervoor je voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer.

Waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt

  • Ster gebruikt jouw persoonsgegevens -uitsluitend met jouw toestemming - om de whitepaper te kunnen versturen.
  • Ster gebruikt jouw persoonsgegevens -uitsluitend met jouw toestemming - om je per e-mail of telefonisch te benaderen met informatie over onze marketingacties.
  • Ster gebruikt jouw persoonsgegevens -uitsluitend met jouw toestemming - om je per e-mail of telefonisch te benaderen met informatie over onze diensten.

Bewaartermijn van je persoonsgegevens

Ster bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en zal de persoonsgegevens uiterlijk 12 maanden nadat je voor het laatst in contact bent geweest met Ster verwijderen.