Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de publieke omroep
Gratis media-advies
Per 1 januari 2020 worden bij Ster alle televisiecommercials ondertiteld. Hiermee levert Ster een bijdrage aan het toegankelijker maken van reclame op tv.

Nederland telt naar schatting ongeveer 1,5 miljoen doven en slechthorenden. Bijna de helft van hen maakt wel eens gebruik van teletekstpagina 888, die de ondertiteling van tv-programma’s laat zien. Van hen laat vrijwel iedereen de ondertiteling tussen programma’s door aan staan. 

Vanaf dit jaar worden alle commercials die aangeboden worden, ondertiteld. ‘We vinden het belangrijk om alles wat op de publieke omroep wordt uitgezonden voor iedereen in Nederland toegankelijk te maken’, aldus directeur van Ster, Frank Volmer. ‘Met het ondertitelen van commercials zetten we hiervoor een grote stap in de goede richting: we bereiken een doelgroep die voorheen reclames minder goed kon volgen.’ 
 
Ondertiteling positief ontvangen 
De reactie op de ondertitelde reclames is positief: ruim de helft (55 procent) van de Nederlanders boven de 18 jaar is zeer positief over de ondertiteling van reclames via teletekst. Doven en slechthorenden zijn nog positiever; van hen reageert twee derde zeer positief. Uit de reacties blijkt dat mensen het fijn vinden dat ze er zelf voor kunnen kiezen om de ondertiteling aan of uit te zetten.  
 
Groter bereik 
Ook voor merken die inzetten bij Ster is de ondertiteling positief. Een commercial met ondertiteling heeft namelijk een groter bereik en verduidelijkt de boodschap. In totaal gebruikt één op de vier Nederlanders wel eens teletekstpagina 888. Dit zijn doven en slechthorenden, maar ook mensen in ruimtes waar het geluid van de televisie niet aanstaat, maar de ondertiteling wel. Hierbij kan gedacht worden aan sportscholen en andere openbare plekken.  

In het huidige medialandschap kijkt men op allerlei plekken televisie, waarbij het belangrijk kan zijn om het geluid uit te zetten om zo niemand tot last te zijn. Denk aan in de trein of in de slaapkamer. De ondertiteling biedt de mogelijkheid om deze programma’s op die momenten nog steeds te kunnen volgen. Tot slot wordt de teletekstpagina ook gebruikt om Nederlands te leren.  
 
Bron: Ster & SAMR, Reclames met ondertiteling, 2019