Social media pitch

Ster draagt 218 miljoen euro bij aan mediabegroting OCW

Samenvatting

Met een nettoresultaat van 218 miljoen euro in 2014 levert Ster een forse bijdrage aan de mediabegroting van het ministerie van OCW. Mede dankzij succesvolle, veelbekeken sportevenementen als de Olympische Spelen en het WK voetbal en de kwalitatieve programma’s van de publieke omroep op tv, radio en online, heeft Ster deze uitstekende omzet kunnen realiseren.

Detail

Met een nettoresultaat van 218 miljoen euro in 2014 levert Ster een forse bijdrage aan de mediabegroting van het ministerie van OCW. Mede dankzij succesvolle, veelbekeken sportevenementen als de Olympische Spelen en het WK voetbal en de kwalitatieve programma’s van de publieke omroep op tv, radio en online, heeft Ster deze uitstekende omzet kunnen realiseren.

2014 stond in het teken van sport. De gouden Olympische Spelen in Sochi en het ongekend succesvolle WK voetbal boden legio mogelijkheden voor adverteerders om een massaal publiek te bereiken. Succesvol was ook het allereerste ‘Super Dutch’ reclameblok tijdens het WK 2014, een novum à la de Super Bowl in de Nederlandse Sterblokken.

Vooruitblik

2015 wordt een uitdagend jaar. Een jaar zonder grote sportevenementen, maar ook het jaar waarin de bezuinigingen bij de publieke omroep en Ster verder hun beslag krijgen. Tegelijkertijd is er de opdracht van staatssecretaris Dekker om ‘eigen inkomsten’ van de publieke omroep te verhogen. Bij Ster moeten wij daarom grenzen kunnen blijven verleggen om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en reclameminuten optimaal te verzilveren. Innovatie is daarbij - juist nu - van cruciaal belang om ook op de langere termijn verzekerd te blijven van stabiele en toenemende Sterinkomsten.

Het volledige jaarverslag over 2014 is te vinden op www.ster.nl/jaarverslag2014.

Relevante links

“We hebben in 2014 een prachtig resultaat geboekt. Eens te meer het bewijs dat de kwalitatieve programma’s van de publieke omroep, gecombineerd met onze kennis en innovaties, onze adverteerders toegevoegde waarde bieden om hun doelstellingen te realiseren. Overall was het kijktijdaandeel van de publieke omroep in 2014 lager dan in het sportjaar 2012. Desondanks is het ons bij Ster gelukt om het rendement te verbeteren. Simpel gezegd: we hebben meer omzet gehaald uit minder kijkers. Met als gevolg dit prachtige resultaat.”

Arian Buurman

algemeen directeur Ster

Over Ster

Ster is al 50 jaar een professionele partner voor adverteerders, media- en reclamebureaus. Ster exploiteert reclamezendtijd op de televisie- en radiozenders en de websites van de publieke omroep, levert kwaliteit voor de adverteerder en zendt reclame uit met respect voor het Nederlands publiek.