Bereik miljoenen Nederlanders
Adverteren bij de publieke omroep
Gratis media-advies

Als je solliciteert bij Stichting Etherreclame (‘Ster’) verzamelt Ster persoonsgegevens van je. In dit Ster Privacystatement legt Ster onder andere uit welke persoonsgegevens door Ster worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is en wat je kunt doen om je rechten uit te oefenen of om vragen te stellen over je privacy.

Dit Privacystatement is gedeeltelijk gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de ‘AVG’). Daarom zul je af en toe wat juridische teksten in deze privacyverklaring tegenkomen.

Wie is verantwoordelijk?

Ster is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zoals beschreven in dit Privacystatement. Ster is gevestigd aan het Joop van den Endeplein 1, 1217 WJ, Hilversum. Voor vragen over privacy of gegevensbescherming kun je Ster bereiken via 035-6725500 en privacy@ster.nl.

Jouw rechten

Onder de AVG heb je verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Deze leggen wij je graag uit.

Inzage: Je hebt het recht om een kopie van je persoonsgegevens te vragen die door of namens Ster worden verwerkt. Ook andere details over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens en de reden dat Ster jouw persoonsgegevens verwerkt. Algemene informatie kun je ook altijd vinden in dit Privacystatement.

Rectificatie: Als jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of niet verwerkt zijn in overeenstemming met de AVG, heb je het recht om jouw persoonsgegevens door Ster te laten rectificeren of aanvullen.

Beperking: je kunt de verwerking van jouw persoonsgegevens ook door Ster laten beperken (wij mogen je gegevens dan voor een bepaalde periode of voor een bepaald gedeelte niet gebruiken), bijvoorbeeld tijdens de periode dat wij de rectificatie van jouw persoonsgegevens controleren.

Verwijdering van persoonsgegevens: Je kunt jouw persoonsgegevens door Ster laten verwijderen.

Recht op overdracht van persoonsgegevens: Op jouw verzoek verstrekt Ster een gestructureerde, gangbare kopie van de door jouw geleverde persoonsgegevens, die geschikt is om digitaal te worden gebruikt. Je hebt het recht om die persoonsgegevens ongehinderd door Ster te laten overdragen aan een derde partij.

Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ster.

Je kunt bovenstaande rechten uitoefenen via 035-6725500 en privacy@ster.nl.

Als je het idee hebt dat Ster niet voldoet aan de wet of niet netjes omgaat met jouw persoonsgegevens, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse toezichthouder met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

In het geval je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je deze toestemming op elk moment intrekken. Ster zal de verwerkingen waarvoor je toestemming had gegeven vanaf het moment van de intrekking staken. De verwerkingen van je persoonsgegevens die Ster verrichtte vóór het moment van de intrekking, worden niet juridisch aangetast door het intrekken van de toestemming.

Doorgifte van jouw persoonsgegevens aan derden

Ster schakelt een derde partij (Homerun) in om haar bij het sollicitatieproces te ondersteunen. Hiervoor verwerkt Homerun ten behoeve van Ster bepaalde gegevens van jou, zoals je CV en brief. Mochten wij een assessmentbureau gaan inschakelen, dan stellen wij jou daarvan vooraf op de hoogte.

Ster zorgt ervoor dat waar nodig met deze partijen zogenaamde verwerkersovereenkomsten zijn gesloten, waarin deze partijen onder andere worden verplicht de persoonsgegevens te beschermen en hier volgens de wet mee om te gaan.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

Als je bij Ster solliciteert, verzamelen wij van jou vaak de volgende persoonsgegevens:

  • Gegevens die jij hebt opgenomen in jouw CV, zoals contactgegevens, opleiding, werkervaring, nevenactiviteiten, burgerlijke staat, nationaliteit, foto’s.
  • Gegevens die op LinkedIn publiek beschikbaar zijn.
  • Gegevens over jouw mogelijke arbeidsvoorwaarden, zoals voltijd/deeltijd, salarisindicatie, leaseauto.
  • Gegevens verkregen tijdens de sollicitatieprocedure, zoals het verloop van de sollicitatieprocedure en informatie verkregen uit sollicitatiegesprekken en via eventuele assessments of referenten.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Ster verwerkt deze gegevens om te kijken of wij jou in dienst nemen. Daarbij hoort dat wij jouw gegevens kunnen verifiëren en hiervoor eventueel referenten kunnen benaderen (met jouw toestemming).

Als we jou een aanbod doen, verwerken we jouw gegevens om de arbeidsovereenkomst op te stellen. Alle gegevens die wij van jou hebben verkregen gedurende de sollicitatieprocedure kunnen dan worden opgenomen in het personeelsdossier.

Bewaartermijn

Als het sollicitatieproces niet heeft geleid tot een aanstelling, dan zullen wij jouw gegevens, met jouw toestemming, 12 maanden bewaren voor eventuele andere functies binnen Ster die voor jou interessant kunnen zijn. Als jij jouw toestemming daarvoor niet hebt gegeven, dan verwijderen wij jouw gegevens een maand na het beëindigen van de sollicitatieprocedure.