Hier kan je de antwoorden op veelgestelde vragen over de beoordeling van commercials vinden. Staat jouw antwoord er niet tussen? Neem gerust contact op via ster@ster.nl!

BEOORDEELT STER EEN COMMERCIAL VOOR UITZENDING?

Ja, elke commercial wordt voor uitzending beoordeeld. Daarbij toetsen we verschillende zaken. Zo doen we een technische check, waarbij we onder meer kijken of de reclame voldoet aan de kwaliteitseisen en bijvoorbeeld het juiste geluidsniveau heeft. Daarnaast kijken we of de (inhoud van de) commercial voldoet aan wet- en regelgeving (zoals de Mediawet en de diverse Reclamecodes van de Stichting Reclame Code), goede smaak en of deze niet misleidend is.

HOE BEPAALT STER WELKE RECLAMES ZE WEL OF NIET UITZENDT?

In sommige gevallen zijn er duidelijke regels: zo is het verboden om reclame te maken voor tabaksproducten of aanverwante producten, medische behandelingen en geneesmiddelen die enkel op recept verkrijgbaar zijn. Ook mag bijvoorbeeld alcoholreclame niet voor 21.00 uur worden uitgezonden.

In andere gevallen is het minder zwart-wit en moet Ster bij haar beslissing om wel of niet uit te zenden als het ware op de stoel gaan zitten van de rechter, het Commissariaat voor de Media of de Reclame Code Commissie (RCC). We proberen ons dan primair een voorstelling te maken van wat de rechter, het Commissariaat of de RCC zou zeggen als een persoon een klacht over de commercial zou indienen of uitzending zou aanvechten bij de rechter.

Daarbij hebben wij een grote verantwoordelijkheid omdat we bij weigering ook het risico lopen dat iemand een gang naar de rechter maakt of de publiciteit zoekt, waarbij onze beslissing verdedigbaar moet zijn. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Nederland.

Tot slot kan Ster, indien zij besluit tot uitzending, altijd haar mening bijstellen en een commercial terugtrekken op het moment dat hier aanleiding toe is. Bijvoorbeeld als er gegronde klachten aan het licht komen waarvan Ster niet eerder op de hoogte was. 

HOE ZIT HET MET COMMERCIALS VAN POLITIEKE PARTIJEN?

Voor politieke partijen is de vrijheid van meningsuiting zo mogelijk nog breder: politici moeten in een democratische rechtstaat bij uitstek in staat zijn zaken van algemeen belang aan de orde te brengen zolang dit niet strijdig is met de wet en de grondbeginselen van de democratische rechtstaat. Daarnaast hebben zij ook recht op gratis zendtijd bij de NPO; dit is vastgelegd in de mediawet:

Artikel 6.1

Het Commissariaat wijst jaarlijks een aantal uren op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst toe aan politieke partijen die bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede of Eerste Kamer der Staten-Generaal een of meer zetels hebben verworven.

IK HEB EEN VRAAG OF EEN KLACHT OVER EEN COMMERCIAL.

Indien je vindt dat een commercial  in strijd is met wet- en regelgeving, goede smaak of misleidend is, kan je een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Zij kunnen indien een klacht gegrond is een aanpassing of stopzetting van een commercial eisen.

Natuurlijk mag je Ster ook altijd op de hoogte brengen van je zorgen. Dit kan via ster@ster.nl

MIJN VRAAG STAAT ER NIET TUSSEN. WAT NU?

Heb je een (vervolg)vraag over de beoordeling van commercials bij Ster? Neem dan gerust contact op met ster@ster.nl.