B

Bereik (netto bereik)

Het percentage kijkers, luisteraars of bezoekers dat minimaal één keer (voor een bepaalde tijd naar) een zender/programma/campagne/website heeft gekeken, geluisterd of bezocht. Bereik is uit te drukken in een percentage of in een absoluut aantal kijkers, luisteraars of bezoekers.

Blokfactor

De blokfactor is een index die aangeeft in hoeverre er wordt ‘doorgekeken’ naar reclameblokken. Hoe hoger de blokfactor, hoe beter er wordt doorgekeken.

Bruto bereik

Zie GRP

C

Campagnebereik (1+ bereik of netto bereik)

Het bereik van een campagne (op televisie, radio of internet) is het aantal personen binnen een bepaalde doelgroep dat minimaal één keer met de campagne (op televisie, radio of internet) in aanraking is gekomen. Naast 1+ bereik kan ook 2+ bereik (het aantal personen dat minimaal twee keer in aanraking is gekomen met de campagne), 3+, etc van een campagne worden berekend.

CPC

Cost per click

CPL

Cost per lead

CPM

Cost per mille (per 1.000)

CPS

Cost per sale

Conversie

Conversie is een index die aangeeft hoeveel GRP’s je van een andere doelgroep er ‘gratis’ bij krijgt wanneer je inkoopt op de ene doelgroep.

CTR

Click through ratio

D

Dagschema

Overzicht van de televisietarieven per seconde per zender per blok.

Doelgroep

Het publiek dat men met een reclameboodschap wil bereiken. Veelal omschreven met behulp van sociale en demografische variabelen als leeftijd, geslacht, sociale klasse etc. Voorbeelden van doelgroepen zijn: Vrouwen 13+, Mannen 25-49 jaar, B-to-B, Kinderen 6-12 jaar, etc.

E

Effectief bereik

Een vooraf bepaald minimaal aantal contacten dat nodig wordt geacht om het gewenste effect met de campagne te realiseren.

G

Gemiddelde contactfrequentie (GCF)

De Gemiddelde Contact Frequentie van een televisie-, radio- of digital campagne is het aantal keer dat een bereikte kijker/luisteraar de spot gemiddeld heeft gezien/gehoord. De Gemiddelde Contact Frequentie is te berekenen door de ingezette GRP’s (ofwel bruto bereik) te delen door het netto campagnebereik (in %).

GRP (Gross Rating Point)

1 GRP staat voor één reclamecontact met één procent van de doelgroep, met andere woorden: 1 GRP is één procent kijk- of luisterdichtheid binnen de doelgroep. GRP’s kunnen berekend worden door het netto bereik te vermenigvuldigen met de Gemiddelde Contact Frequentie.

I

Impressie

Een impressie staat voor één opgevraagde webpagina of één bekeken digital uiting (op basis van opgevraagde pagina’s). Het aantal impressies van een campagne is te berekenen door het absolute campagnebereik te vermenigvuldigen met de Gemiddelde Contact Frequentie.

K

Kijktijdaandeel (KTA of marktaandeel)

Het KTA geeft aan welk deel van de totale kijktijd in die periode is toe te schrijven aan een bepaald programma, zender of zendergroep. Met andere woorden: het Kijktijdaandeel is het percentage kijkers naar een programma of zender(groep), gepercenteerd op het totale kijkerspubliek binnen de doelgroep.

Kijkdichtheid (KDH)

Het gemiddelde percentage kijkers in een bepaalde doelgroep gedurende een programma of tijdvak. Dit kan in een percentage of in een absoluut aantal kijkers worden uitgedrukt.

L

Luisterdichtheid (LDH)

Het gemiddelde aantal luisteraars op een bepaald moment, binnen een bepaalde doelgroep. Dit kan in een percentage of in een absoluut aantal luisteraars worden uitgedrukt.

Luistertijdaandeel (LTA of marktaandeel)

Het LTA geeft aan welk deel van de totale luistertijd in die periode is toe te schrijven aan een bepaalde zender.

M

Mediumbereik

Het bereik van het medium radio is het aantal personen binnen een bepaalde doelgroep die in een gemiddelde week, in een aangegeven periode, minimaal een kwartier naar een radiozender (die in het NLO wordt gemeten) heeft geluisterd. Ongeacht welke zender(s).

N

Nationaal Luisteronderzoek (NLO)

Het Nationaal Luisteronderzoek (NLO) meet op continue basis naar welke radiozenders mensen luisteren.

P

Pre-roll

Een commercial van maximaal 30 seconden (of 2 van 15 seconden) die vertoond wordt voor een uitzending op NPO Gemist via npo.nl.

Programmabereik

Het bereik van een televisieprogramma is het percentage kijkers dat minimaal één keer voor een bepaalde tijd (ondergrens is 60 seconden) naar één programma van een reeks programma's heeft gekeken.

Het bereik van een radioprogramma is het aantal personen binnen een bepaalde doelgroep die in een gemiddelde week, in een aangegeven periode, minimaal een kwartier naar dit programma heeft geluisterd.

R

Radio Advies Bureau (RAB)

Het Radio Advies Bureau heeft tot doel hét kenniscentrum te zijn op het gebied van radio voor de reclamewereld om zo effectieve en creatieve radioreclame te stimuleren.
RAB is hoofdopdrachtgever van het Nationaal Luister Onderzoek.

Rectangle

Een advertentie-uiting voor internet. Het formaat is 300 pixels breed en 250 pixels hoog.

ROC (Run of channel)

Inkoopoptie voor digital adverteren waarbij je advertentie wordt getoond in een vastgestelde selectie door Ster van websites/programma's op basis van een channel.

RON (Run of network)

Inkoopoptie voor digital adverteren waarbij je advertentie getoond kan worden in het volledige netwerk van Ster.

ROS (Run of site)

Inkoopoptie voor digital adverteren waarbij je advertentie wordt getoond op een selectie van één website/programma of een selectie van websites en/of programma's.

S

Selectiviteit

Geeft aan hoe gericht een bepaalde doelgroep met een zender, programma, blok of campagne bereikt kan worden. Het wordt uitgedrukt in een index.

Selectiviteitindex

Index die aangeeft aan hoe het kijkgedrag van de doelgroep zich verhoudt ten opzichte van de totale populatie (13+).

SPOT (Stichting tot Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame)

SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor televisiereclame. SPOT is in 1995 opgericht door Ster, RTL Nederland (destijds IP) en Intromart. SPOT verzorgt informatie over televisie als reclamemedium, biedt services ten behoeve van adverteerders en vertegenwoordigt de belangen van de reclamebedrijven van de televisiezenders.

Ster-netwerk

Een overzicht van websites van de publieke omroep waarop geadverteerd kan worden met een digital uiting.

Stichting Kijkonderzoek (SKO)

De Stichting Kijkonderzoek isverantwoordelijk voor het onderzoek naar het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking. Meer weten?

U

Uitzendschema

Een schema waarop te zien is op welke dagen en tijdstippen de commercials van een bepaalde campagne te zien/horen zullen zijn. Daarnaast staan ook de bruto en netto kosten vermeld.

W

Websitebereik

Het aantal personen binnen een bepaalde doelgroep die in een bepaalde periode, meestal een maand, minimaal één pagina van de betreffende website heeft bekeken. Ongeacht het aantal bekeken pagina’s (ofwel pageviews)of de bezoekduur.

Z

Zenderbereik

Het bereik van een televisiezender is het percentage kijkers dat, gedurende een reeks tijdvakken, minimaal één keer gedurende een bepaalde tijd (ondergrens is 60 seconde) naar een bepaalde zender heeft gekeken.

Het bereik van een radiozender is het aantal personen binnen een bepaalde doelgroep die in een
gemiddelde week, in een aangegeven periode, minimaal een kwartier naar deze zender heeft
geluisterd.